Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Oznámení o projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č.

Rozpočtové opatření č. 1 (2017)

Rozpočtový výhled 2017 až 2020

Rozpočtové opatření č. 10 2016/12 z 31. 12. 2016

Schválený Rozpočet roku 2017