Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Rozpočet roku 2017

Vyvěšení návrhu rozpočtu roku 2017, jeho schválení proběhne dne 15.12.2016.

 

vyvěšeno dne 24.11.2016

sejmuto 14.12.2016

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2013

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2013

Vyvěšeno: 19. 05. 2014
Sejmuto:    30. 05. 2014

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Návrh rozpočtu 2010

Návrh rozpočtu roku 2010 a jeho schválení proběhne 17. 12. 2009.

Vyvěšeno 20091130

Sejmuto   20091217

Projednání závěrečného účtu obce Urbanice

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice

Rozpočet Dobrovolného svazku obcí - Mikroregión Urbanická brázda

Návrh rozpočtu roku 2009