Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Rozpočet

Rozpočet pro rok 2001

Rozpočet obce pro rok 2001 byl zpracovaný jako vyrovnaný, kdy příjmy i výdaje byly navrhovány ve výši 2149,00 tisíc Kč.