Obecní teploměr

Přihlášení

Úřední deska

Závěrečný účet DSO „Plynofikace sdružení obcí“ rok 2015

Závěrečný účet DSO „Plynofikace sdružení obcí“ rok 2015

Vyvěšeno:  05.05.2016

Sejmuto:    20.05.2016

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2015

Závěrečný účet DSO „MRG Urbanická brázda“ rok 2015

Vyvěšeno:  05.05.2016

Sejmuto:    20.05.2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti dobrovolného svazku obcí MRG Urbanická brázda“ a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Rekonstrukce chodníků - oznámení

V rámci trvale udržitelného rozvoje obce Urbanice probíhá v současnosti zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků. Plánovaná část chodníků řešená v této etapě je chodník od č.p. 2  až k č.p. 12 - směrem na Libčany.

Návrh rozpočtu Mikroregionu Urbanická brázda na rok 2016

Návrh rozpočtu Mikroregionu Urbanická brázda 2016

Návrh rozpočtu plynofikace obci 2016

Návrh rozpočtu plynofikace obci 2016